Polityka prywatności

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów oraz prawa Użytkowników z tym związane, zawiera informacje dotyczące Administratora Danych Osobowych, a także wykorzystania plików cookie.

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Beatę Galej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Sprostowania do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119 z 4.5.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Rozdział II

Podstawowe pojęcia

Administrator danych osobowych – Beata Galej, Drohobyczka 300, 37-750 Dubiecko

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz sprostowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119 z 4.5.2016).

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Rozdział III

Cel przetwarzania danych osobowych

Badanie satysfakcji Użytkownika oraz marketing promujący Administratora i jego produkty oraz usługi, w tym przesyłanie newslettera, co stanowi spełnienie warunku zgodności z prawem przetwarzania danych, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Rozdział IV

Odbiorcy danych osobowych

Administrator przekazuje dane osobowe, wskazane w pkt 16, podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego.

Rozdział V

Pliki cookie

Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki internetowej, przez serwis internetowy który w danej chwili odwiedza Użytkownik. Pozwala temu serwisowi zapamiętać informacje o ustawieniach przeglądarki, dzięki czemu następna wizyta Użytkownika na tej witrynie jest bardziej efektywna, ułatwiając logowanie do usług Administratora.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie, w celu:

dostosowania funkcjonalności, dostarczanych przez Administratora, do oczekiwań Użytkownika, w tym treści reklamowych,

prowadzenia statystyk, bez identyfikacji osoby (anonimowych),

W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej, dotyczących plików cookie, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików albo informować o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym.

Administrator może wykorzystywać pliki cookie do prezentowania Użytkownikowi tzw. reklamy banerowej, czyli reklamy w formie grafiki, po kliknięciu w którą, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową Administratora lub stronę lądowania ( landing page ).

Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności i utrudnić dostęp Użytkownika do produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i w Polityce prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego.

Administrator może dokonać zmian w Polityce prywatności w każdym czasie. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności w jej zmienionej formie, przed złożeniem pierwszego zamówienia, dokonanego po zmianie treści Polityki prywatności przez Administratora.